Wednesday, 23 September 2015

Ciorcal Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath
Ar an chéad lá de Dheireadh Fómhair a bheidh an chéad teacht le chéile ag Ciorcal Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath, fóram nua a thabharfaidh deis do scríbhneoirí cruthaitheacha saothar nua a chur i láthair a chéile agus a phlé. 
·         Cé a bheas ann? Filí agus scríbhneoirí próis de gach cineál, cuid acu ar foilsíodh saothar leo cheana, cuid eile nár fhoilsigh aon rud go dtí seo.
·         Cén modh oibre atá ann? Iarrtar ar údair cóipeanna clóite dá saothar a thabhairt leo le scaipeadh ar na rannpháirtithe eile. Beidh timpeall deich nóiméad ag gach duine dán nó sliocht a léamh os ard sula dtosóidh an plé. Conas a chuaigh sé i bhfeidhm ar na héisteoirí? An bhfuil moltaí ann chun feabhas a chur air?
·         Cén t-am? 7.30pm, Déardaoin, 1 Deireadh Fómhair 2015. 
·         Cén áit? Áras Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2.
Teagmháil: Antain Mac Lochlainn


No comments:

Post a Comment