Sunday, 13 September 2015

Ceardlann


CEARDLANN NÁISIÚNTA
AN GEARRSCÉAL AGUS AN SPLANCSCÉAL
CLÓ IAR-CHONNACHT
 
Dáta: Dé Sathairn, 10 Deireadh Fómhair 2015
 
Ionad: Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath
Á heagrú i gcomhar le IMRAM agus Áras na Scríbhneoirí
 
Stiúrthóirí na CeardlainneMicheál Ó Conghaile agus Micheál Ó Ruairc
  
Beidh an cheardlann seo dírithe den chuid is mó ar scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta sa ghearrscéal nó sa splancfhicsean. Tabharfar áit ar an gceardlann freisin áfach do dhornán scríbhneoirí aitheanta, rud a rachaidh chun leasa na scríbhneoirí óga agus na scríbhneoirí aitheanta araon. Tugtar cuireadh do ghearrscéalaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéal nó cupla splancscéal dá gcuid a sheoladh chuig Stiúrthóir CIC, Micheál Ó Conghaile ag moccic@eircom.net  ROIMH an 24 Meán Fómhair 2015.

Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile. Beidh áit d’ochtar ar a mhéid ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.
 
Tuilleadh eolais:
Micheál Ó Conghaile nó Bridget Bhreathnach
Cló Iar-Chonnacht
Indreabhán
Conamara
Co. na Gaillimhe
Guthán: (091) 593307  Facs: (091) 593362  Ríomhphost: moccic@eircom.net
Tá an cheardlann seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon 
 

No comments:

Post a Comment