Monday, 15 February 2016

Fís na FuiseoigeScannán faisnéise uair an chloig é Fís na Fuiseoige a ríomhann an ceangal idir an duine agus an dúthaigh i bhfilíocht agus i seanchas na nGael.  Pléann an scannán leis an dáimh le dúthaigh atá ag muintir na hÉireann ar bhealach físiúil, rinneadh go leor den scannánaíocht ó fhís na fuiseoige le cabhair ochtacaptair.  Léirithe ag Aodh Ó Coileáin.

Taispeánfar an scannán don chéad uair ag Féile Idirnáisiúnta Scannán Bhaile Átha Cliath, Dé Céadaoin, 24 Feabhra 2016 ag 18.15 sa Lighthouse Cinema, Téatar 3


Nuala Ní Dhomhnaill, Paddy Bushe, Biddy Jenkinson, Gearóid Mac Lochlainn, Louis de Paor agus eile


Saturday, 30 January 2016

Lá Idirnáisiúnta na mBan8ú Marta. 
Lá Idirnáisiúnta na mBan. 
Críona Ní Dhálaigh, ArdMhéara

Tá ArdMhéara Átha Cliath, Críona Ní Dhálaigh, ag cur Teach an ArdMhéara i Sráid Dásain, BÁC 2 ar fáil don phobal Gaelach ar Lá Idirnáisiúnta na mBan.  Tá an Seomra Darach ar fáil, tá soláistí ar fáil, tá scríbhneoirí ar fáil.

Coinnígí an dáta sa dialann agaibh féin. 8ú Marta. Ag tosú ar a seacht trathnóna, ar an bpointe.

Tá IMRAM ag tacú leis an ócáid, beidh siad ag eisiúint eolais mar gheall ar an ócáid ina gcuid preasráitis.Beidh Áine Durkin ag coinneáil smacht aran lucht éisteachta  agus ar an lucht léite ar an oíche.
Áine Durkin, file, blagadóir agus bean a' tí

Ar na mná a bheas ag léamh ar an oíche, beidh -
Éilís Ní Dhuibhne Almqvist
An t-úrscéalaí, drámadóir, agus scoláire, Éilís Ní Dhuibhne. Os cionn 25 leabhar foilsithe aici, idir úrscéalta, gearrscéálta, agus ábhar taighde. Múineann sí Scríbhneoireacht Cruthaíoch i gColáiste na hOllscoile, BÁC. Ball de Aosdána agus Ambasadóir d'Áras na Scríbhneoirí.

Áine Ní Ghlinn
An scríbhneoir agus an file, Áine Ní Ghlinn. 26 leabhar scríofa aici. Dhá leabhar eile do pháistí ag teacht go luath - Hata Zú Mhamó (Cois Life) agis Hata Oisín (LeabhairCOMHAR).
Celia de Fréine
Celia de Fréine,  file, drámadóir, scriptscríbhneoir agus aistritheoir. Ocht gcnuasach filíochta atá foilsithe aici go dtí seo. Is iad Cuir amach seo dom : riddle me this (Arlen House, 2014), Blood Debts (Scotus Press, 2014) agus A lesson in Can't (Scotus Press, 2014) na leabhair is deireanaí óna peann.
www.celiadefreine.com

Anna Heussaff

Anna Heussaff, úrscéalaí agus aistritheoir leabhar. Scáil an Phríosúin (CIC 2015) a tríú húrscéal bleachtaireachta do léitheoirí fásta, é suite i gceantar stairiúil Chill Mhaighneann; agus Hóng (CIC 2012), a dara úrscéal mistéire do léitheoirí óga. Tá sí ceaptha ina Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, don bhliain 2016. 
 
Éilís Ní Anluain

Éilís Ní Anluain. Colúnaí leis an Irish Times, eagarthóir le Ainm.ie.
Eagar curtha aici ar Aghaidheanna Fidil agus Púicíní le Muiris Mac Conghail (An Clóchomhar, 2009) agus Creidim Fós agus Aistí Eile le Eoghan ó hAnluain (LeabhairComhar, 2013).
Údar an úrscéil Filleann Seoirse (Leabhar Breac, 2011).

Réaltán Ní Leannáin
Réaltán Ní Leannáin. Blagadóir, scríbhneoir. Údar 'Turas Ailse' (Coiscéim) agus 'Dílis' (Cló Iar-Chonnacht)

Áine Ní Mhaoldomhnaigh-O Driscoll
Aisteoir, Stiúrthóir, Moltóir, Stiúrthóir Ealaíne an Damer. Léirmheasanna scríofa agus curtha i láthair ar an radio do dhrámaí ag an Project, an Focus, Amharclann na Mainistreach, Amharclann na Peacóige, Amharclann De hÍde, Amharclann an Geata. An Olympia, chomh maith le léirmheasanna do Féile Amharclainne Baile Átha Cliath.
Gearrscéalta, altanna agus léirmheasanna i Feasta,  altanna i  Sunday Miscellany.

Siún Ní Dhuinn
Is colúnaí í Siún Ní Dhuinn le Nósmag agus tá spéis faoi leith aici i gcúrsaí faisin sa bhfeimineachas comhaimseartha ach go háirithe. 


N.B. Mar gheall ar bhrú ama, ní bheidh aon 'open mike' ar siúl anois, ach na déantar dearmad go mbíonn a leithéid ar siúl ag @reic uair sa mhí. Gach eolas ó https://www.facebook.com/reic.eire

Agus beidh ceol curtha ar fáil -  ar bhonn deonach - ag Fionn Ó hAlmhain agus Michael Martin
.
Fionn Ó hAlmhain

Tuesday, 26 January 2016

Post ar fáilEAGARTHÓIR COIMISIÚNAITHE LEABHAR

LeabhairCOMHAR 

Fáiltíonn Bord Stiúrtha COMHAR Teo. roimh iarratais don chúram seo ó Aibreán 2016 go Márta 2017 

Rinneadh athnuachan ar inphrionta leabhar na cuideachta, LeabhairCOMHAR, sa bhliain 2010.
Duine freagrach, fuinniúil, beoga, seifteach atáthar á iarraidh. 

Tá pacáiste eolais ar fáil ó: www.leabhaircomhar.com nó ó comhar.leabhair2016@gmail.com
 
Cuirtear litir iarratais, mar aon le CV, agus ráiteas físe an iarrthóra don inphrionta leabhar,
chuig an seoladh ríomhphoist comhar.leabhair2016@gmail.com roimh 5pm Dé Máirt 16 Feabhra 2016. 

Beidh agallaimh ar bun Luan 29 Feabhra 2016.

Duais de hÍde, 2016
Duais de hÍde 2016
Spriocdháta iontrála, 29 Eanáir 2016
Duaischiste: 1,000 euro
Moltóir: Eiléan Ní Chuilleanáin, file
 
Beidh Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal na mBuillí  ar siúl ón 29 Aibreán go dtí 1 Bealtaine 2016. Beidh suim ag an aos scríbhneoireachta i nDuais Filíochta Dhúbhglas de hÍde, céad uachtarán na hÉireann, a rugadh i nDún Gar i gCo. Ros Comáin in 1860, tamall beag de mhílte ó Bhéal na mBuillí.
 
Comórtas filíochta Gaeilge is ea Rannóg 2, Duais de hÍde. Dán neamhfhoilsithe Gaeilge, gan dul thar 70 líne, atá de dhíth. Duaischiste de €1,000 euro: an chéad duais €500, agus cúig dhuais thánaisteacha de €100. Beidh cuireadh ag na filí ar an ngearrliosta a gcuid dánta a léamh ag an bhféile.
 
Táille iontrála 5 euro. Dáta iontrála: 29 Eanáir. Rialacha & foirmeacha ag www.strokestownpoetry.org/
 
Bunaíodh Strokestown International Poetry Festival i 1999. Reáchtáiltear é ag tús na Bealtaine. I measc go leor eile, eagraítear comórtas idirnáisiúnta filíochta Béarla, comórtas le haghaidh véarsaíochta grinn, agus féachtar chuige go bhfaigheann scríbhneoirí Gaeilge a gceart i gcomórtas gradamúil. Foilsítear na gearrliostaí i mí Aibreáin.

Saturday, 2 January 2016

16ú Eanáir 2016


Dé Sathairn, 16 Eanáir 2016 

14.00-16.00

Ollchruinniú

 Seomra Cruinnithe, Taibhdhearc na Gaillimhe

16.30-18.00
Painéal Drámaíochta: Ag obair le Scríbhneoirí Gaeilge

Anne McCabe, Stiúrthóir na Taibhdheirce

Micheál Ó Mealaigh, Eagarthóir Coimisiúinithe, TG4.

Jessica Traynor, Eagarthóir Liteartha, Amharclann na Mainistreach
20.00-22.00

Oíche Shóisialta agus Litríochta 

Club Áras na nGael, 49 Sr. Doiminic, Gaillimh

fáilte roimh chách

Máire-Áine Ní Dhireáin – Bean Árainn (Nuascéalta)
Tadhg Mac Dhonnagáin –  Mise Raiftearaí, an Fíodóir Focal (Futa Fata)
Réaltán Ní Leannáin – Dílis (Cló Iar-Chonnacht)
Anna Heussaff - Scáil an Phríosúin (Cló Iar-Chonnacht)


Wednesday, 23 December 2015

Nua-Ealaín, Comórtas 2016

https://nuaealain.wordpress.com/
Cómórtas scríbhneoireachta ag https://nuaealain.wordpress.com/
- 400 focal
- léirmheas ar thaispeántas comhaimseartha ealaíne
- spriocdháta 24ú Eanáir 2016

Sonraí ANSEOTuesday, 22 December 2015

Fís 1916 - Comórtas Filíochta
Fógraíodh Comórtas Filíochta Idirnáisiúnta Thómais Mhic Dhonncha ar an téama  “Fís 1916”  .

Ar na moltóirí beidh Ann Cullen, Louis de Paor agus Ciarán Carty.

Beidh duais €1,000 agus bonn, deartha ag Robert Ballagh de Thomas Mac Donncha 1916. Beidh €500 agus €250 ar fáil don dara agus tríú duais.

Caithfidh lucht iontrála bheith os cionn 16 bliana.  Ní gá bheith i do chónaí in Éirinn.

Is féidir scríobh i mBéarla nó i nGaeilge, nó rogha teanga de inimircigh nua go hÉirinn (ach aistriúchán Béarla nó Gaeilge bheith leis).

Dáta deiridh iontrála Feabhra 29, 2016.
Tá táille iontrála ann.

Gach eolas ar fáil ar: