Sunday, 4 October 2015

Duais Filíochta Aurivo/North West Words/Ealaín na Gaeltachta 2015

Micheál Mac Aoidh (Ealain na Gaeltachta) -Breid Lindsay & Gary O'Donnell (Donegal Creameries) Nick Griffiths & Annmarie Gallagher (North West Words)


Duais Filíochta Aurivo 2015, i gcomhar le North West Words agus Ealaín na Gaeltachta

Duais €250 agus Gradam Filíochta Aurivo le bronnadh ar an mbuaiteoirTreoirlínte agus rialacha an chomórtais

Ní foláir gach iarracht a bheith ina saothar úrnua de chuid an iarratasóra féin agus ní foláir nár fhoilsíodh cheana é ach oiread; bíodh sna meáin nó féin-fhoilsithe. Ní ghlacfar le dánta a bhain gradam amach i gcomórtas roimhe seo. Ní mór go mbeidh an t- iarratasóir níos aosta ná 18 bliain d’aois.

Trí dhánta an t-uasmhéid a ghlacfar ó gach iarratasóir.

Seol d’iarratas chugainn agus cur litir clúdach leis. Bíodh d’ainm, sloinne, seoladh agus uimhir ghutháin agus/nó seoladh ríomhphoist ar an litir clúdach sin, mar aon leis teidil na ndánta. Ná chuir d’ainm nó aon shonraí pearsanta eile ar an leathanach/leathanaigh atá na dánta scríofa orthu.
Caithfear na dánta a bheith faighte roimh an spriocdháta. Sé sin an Aoine 27 Samhain, 2015

Gearrfar táille €5 ar gach iarratas (uasmhéad 3 dhán). Eagraíocht neamhbhrabach is ea North West Words agus de dheasca sin, rachaidh an airgead a bhaileofar i dtreo na gcostas a bhaineann le riarachán an chomórtais. Ní íocfar táille leis an scríbhneoir.

Níl cead aon leasuithe a dhéanamh tar-éis do na hiarratais a bheith déanta. Ní seolfar na hiarratais ar ais chuig an iarratasóir.

Is é Seán Tadhg Ó Gairbhe moltóir an chomórtais i mbliana. Seasann gach rogha agus cinnidh a dhéanann na moltóirí agus ní cheadfar aon teagmháil nó chumarsáid leo maidir le cinnidh an chomórtais. Cuirfear amach as an iomaíocht aon iarratasóir a dhéanann iarracht teagmháil a dhéanamh leis na moltóirí.

Roghnófar gearrliosta ar an 21/22 Nollaig, 2015. Foilseofar an gearrliosta sin ar leathanach Facebook North West Words agus ar chlár fógraí Chafé Blend, Leitir Ceanainn. Reáchtálfar babhta ceannais an chomórtais i gCafé Blend, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall ar an Déardaoin 28 Éanair, 2016; áit a fhógrófar an buaiteoir agus a bhronnfar na nduaiseanna. Cuirfear an buaiteoir ar an eolas roimh an dáta sin.

Má ndéantar iarratas, glactar leis go nglacann an t-iarrasóir le rialacha agus coinníollacha an chomórtais.

Íocaíocht: Paypal ( gabh chuig http://northwestwords.com/ ), nó seic nó ordú poist.ordú airgid.

Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir dul i dteagmháil le Micheál Mac Aoidh ag 074 9558025.

No comments:

Post a Comment