Friday, 6 February 2015

Deiseanna agus DuaiseannaSparánachtaí agus coimisiúin


An Chomhairle Ealaíon (26 Contae)

Ainm agus cuspóir Dámhachtain Litríochta

Is é cuspóir na dámhachtana tacú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Tugtar am agus acmhainní leis an dámhachtain d’ealaíontóirí smaoineamh, taighde agus machnamh a dhéanamh agus chun dul i ngleic go criticiúil lena gcleachtas ealaíne.

Luach Uasmhéid  €15,000

Spriocdháta I dtreo dheireadh mhí Eanáir, de ghnáth.

Eolas www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Damhachtain-sparanachta-litriochta 


An Chomhairle Ealaíon (6 Chontae)

Ainm agus cuspóir Clár Tacaíochta don Ealaíontóir Aonair

Déantar roinnt scéimeanna a riar faoi scáth an Chláir Tacaíochta. Ina measc tá:

Dámhachtainí Ginearálta. Chun tionscadal faoi leith a chur i gcrích. Uasmhéid £1,500.

Scéim Forbairt Ghairmiúil. I gcomhair traenála agus meantóireachta. Uasmhéid £5,000.

Mórdhámhachtain d’Ealaíontóir Aonair. A thugann deis d’ealaíontóirí díriú ar shaothar a chur i gcrích. £15,000.

Dámhachtainí Taistil. Costais taistil ag brath ar an cheann scríbe.

Níl na scéimeanna teoranta do scríbhneoirí a chónaíonn sna 6 Chontae. Déantar iarratais a mheas ó scríbhneoirí 'who have made a contribution to artistic activities in Northern Ireland for a minimum period of one year within the last five years. ... The Arts Council also works with organisations in the Republic of Ireland to ensure opportunities for writers island-wide'.

Eolas www.artscouncil-ni.org
Comórtais scríbhneoireachta Gaeilge


Comórtais an Oireachtais

Seánraí Ilchineálach: prós, filíocht, ficsean don aos óg agus d’fhoghlaimeoirí, dráma stáitse, raidió agus teilifíse, agus eile.

Táillí iontrála €15–€20

Duaiseanna Raon leathan ó €3,000 (úrscéal) go €200.

Spriocdháta 1 Iúil

Eolas www.antoireachtas.ie/comortas-liteartha.php 

Ní dhéantar an t-eolas ar an suíomh a athnuachan ach go fíorannamh.


Féile Filíochta Bhéal Átha na mBuillí

Seánra   Dán, gan a bheith níos faide ná 70 líne.

Táille iontrála    Níl táille iontrála ann.

Duais An chéad duais: €1,500. Dara duais: €500. Tríú duais: €300. Duaiseanna €100 do thriúr eile.

Iarrtar ar bhuaiteoirí a gcuid dánta a léamh le linn na Féile.

Spriocdháta Deireadh Feabhra, de ghnáth.

Eolas Féach ‘Duais Filíochta Dhúghlas de Híde’

 http://www.strokestownpoetry.org 


Seachtain na Scríbhneoirí, Lios Tuathail

Seánra Dán faoi bhun 70 líne.

Táille iontrála €10 ar gach iontráil (+ €3 breise as dán a chur chucu ar líne).

Duais €1,200

Spriocdháta Tús mhí an Mhárta, de ghnáth.

Eolas Féach ‘Duais Fhoras na Gaeilge’

 http://writersweek.ie/competition

Duais léirmheastóireachta ‘Nua-Ealaín’

Spriocdháta Samhain/Nollaig sna comórtais go dtí seo.

Seánra Léirmheas 400 ar thaispeántas nua-ealaíne.

Táille iontrála Níl aon táille le híoc.

Duais Céad duais €150. Dara duais €50.

Eolas https://nuaealain.wordpress.com 
Comórtais scríbhneoireachta a ghlacann le hábhair Ghaeilge


Cúirt New Writing Prize

Seánra Líon nach mó ná 3 dhán gan dán ar bith acu a bheith níos faide ná 50 líne. Ficsean próis (2,000 focal).

Táille iontrála €10

Duais Duais €500.

Duais €100 i gcás ‘Young Cúirt’, comórtas do scríbhneoirí idir 12–17 mbliana d’aois.

Iarrtar ar bhuaiteoirí a saothar a léamh le linn na Féile.

Spriocdháta Tús mhí Feabhra, de ghnáth.

Eolas www.cuirt.ie 


Francis Mac Manus Short Story Competition 

Seánra Gearrscéal (1,800–2,000 focal).

Táille iontrála Níl aon táille le híoc.

Duaiseanna Níl duaiseanna airgid luaite ar leathanach baile an chomórtais.

Déantar scéal ar an ghearrliosta a chraoladh ar RTÉ Radio 1.

Spriocdháta Glactar le gearrscéalta ó Fheabhra go Bealtaine.

Eolas www.rte.ie/radio1/francis-macmanus-short-story 


Antain Mac Lochlainn

No comments:

Post a Comment