Sunday, 2 August 2015

Féile Ealaíon Mhanchain


http://www.milg.org.uk/index.html


Mar a leanas na rialacha den chomórtas scríbhneoireachta ag Féile Ealaíon Manchain 2015:


1. Caithfidh gach iontráil bheith i nGaeilge. Is féidir teangacha eile a chur san áireamh i gcomhthéacs an scéal.

2. Is é an 1 Deireadh Fómhair 2015 spriocdháta an chomórtais.

3. Tá uasteorainn 2500 focal.

4. Tá sé ar oscailt do scríbhneoirí as aon áit.

5. Tá cead agat níos mó ná gearrscéal / dán amháin a bheith san iomaíocht agat ach is gá do gach iontráil a bheith lena fhoirm iarratais.

6. Is gá do gach iontráil a chlóscríobh

7. Ba cheart an chatagóir (prós nó filíocht) a léiriú go soiléir ar an fhoirm iontrála.

8. Ní ceadmhach scéalta a leasú nó a mhalartú tar éis duit iad a chur isteach ar an chomórtas.

9. Is gá gur saothar úrnua, neamhfhoilsithe a bheadh ann agus gan é a bheith faoi mheas ag aon fhoilseachán eile.

10. Beidh na hiontrálacha a bhreithniú gan ainm; ná scríobh d'ainm ar do scéal nó dhán.

11. Níl dul thar bhreith an mholtóra agus ní bheidh comhfhreagras ina taobh.N.B.
Is gá an méid thíos a chóipeáil agus a thathú le haon iarracht a chuirfear faoi bhráid na moltóirí (níl an fhoirm seo le fáil ar an suíomh idirlín i láthair na huaire): 
Manchester Irish Language Group
Promoting the Irish language and an awareness of Irish culture regardless of gender, age, ethnicity, race, disability, sexuality or religion.


Manchester Irish Language Writing Prize 2015Name / Ainm : ___________________________________________________________

Address / Seoladh : _______________________________________________________

Phone number / Uimhir Fón: ________________________________________________

Email / R-Phost: __________________________________________________________


Title of entry / Teideal an iontráil:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Indicate which competition you wish to enter / Cuir tic leis an gcomórtas is mian leat a chur isteach:

Prós / Prose            
Filíocht / Poetry.       □

I give permission for my entry to be published on the MILG website :  


Signed / Síniú: ___________________________________________________________


Date / Dáta : ___________________________No comments:

Post a Comment